Referuar statistikave mbi 80% e indvidëve të diagnostikuar me fibromialgji janë femra.

Megjithatë, meshkujt dhe fëmijët po ashtu mund ta kenë këtë sëmundje.

E thene me fjalë të tjera raporti është 9:1, pra për 9 femra të diagnostikuara kemi një mashkull të diagnostikuar.

Shumica e individëve diagnostikohet gjatë moshës së mesme 35-50.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*