ALBANIA SUPPORT FOR FIBROMYALGIA

KTHEJMË BUZËQESHJEN
Me shërbimet tona fibromialgjia buzëqesh.
STAF I KUALIFIKUAR
Ekip multidisiplinor i përbërë nga mjek reumatolog, psikolog klinik dhe fizioterapist.
RRISIM CILËSINË E JETËS
Rrisim cilësinë e jetës së pacientëve me fibromialgji.

SHËRBIMET TONA

Ne mundësojmë shërbim cilësor me ekip multidisiplinor 

TAKIM ME MJEKUN REUMAUTOLOG

Takime mujore mbi efektshmërinë e medikamenteve dhe përshtatshmërinë me organizmin

TAKIM ME FIZIOTERAPISTIN

Takime javore me fizioterapistin për të rritur reziliencën muskulore dhe për të pakësuar dhimbjen

TAKIM JAVOR ME PSIKOLOGUN KLINIK

Këshillim psikologjik individual mbi menaxhimin e simptomave dhe ceshtjeve me natyrë psikologjike të sëmundjes

TERAPI GRUPI

Terapi grupi bazuar në takime javore në ambientet e shoqatës

TAKIME DITORE

Takime ditore me stafin për të marrë shërbime specifike

Trajnime dhe psikoedukim

Ofrimi i trajnimeve të ndryshme për të rritur cilësinë e shëndetit të pacientëve me fibro dhe ndihmë për menaxhimin e simptomave

ORGANET E SHOQATËS

BORDI DREJTUES
Shoqata administrohet nga bordi drejtues i zgjedhur nga asambleja e zakonshme
KRYETARI I SHOQATËS
Jonida Ucaj Ponari
Kryetari i Shoqatës Albania Support for Fibromyalgia është Jonida Ucaj Ponari
ASAMBLEJA E ANËTARËVE
Asambleja e anëtareve e përbërë nga pesë anëtarë
SEKRETARI I PËRGJITHSHËM
Edvaldo Begotaraj
Sekretari i Përgjithshëm është personi përgjegjës për organizimin e mbledhjes së asamblesë dhe të bordit drejtues

PARTNERËT TANË

Faleminderit donatorit tone kryesor Agrofood per mbështetjen e te semureve me fibromialgji.

Faleminderit Ismet Shehut per kontributin ne kauzën e fibromialgjise

Kërko një takim