Shoqata Albania Support for Fibromyalgia është një shoqatë jo fitim prurëse e cila ofron shërbime nga një ekip multidisiplinar (Mjek, Psikolog, Fizioterapist) për trajtimin e  sëmundjes, si më poshtë:

  1. Vizitë me mjek reumatolog
  2. Këshillim psikologjik individual
  3. Terapi grupi
  4. Fizioterapi për muskujt
  5. Trajnime dhe psikoedukim
  6. Përgatitje për tregun e punës
  7. Fushata ndërgjegjësimi për tipologjinë e sëmundjes në të gjitha platfomat mediatike me:
  • Emisione televizive
  • Në median e shkruar
  • Në platforma si Fb, Instagram, Twitter

We Take Personal
Approach To
every patient

“We care” are not just words.

We Take Personal
Approach To
every patient

“We care” are not just words.

Çfarë është Fibromialgjia? A ndikon faktori gjenetik në shfaqjen e kësaj sëmundje? Individi që ka këto simptoma a merr diagnozë direkt nga mjeku i familjes? Me Jonida Ucaj Ponari – Kryetare e Shoqatës Albania Support for Fibromyalgia