Tako skuadrën tonë me profesionistë të fushave të ndryshme

KRYETARI I SHOQATES
JONIDA UCAJ PONARI
SEKRETARI I PERGJITHSHEM
EDVALDO BEGOTARAJ
DREJTORI I IT
Armando Dorti
MENAXHER I MARRDHENIEVE ME PACIENTET
MJEK REUMATOLOG
PSIKOLOG KLINICIST
FIZIOTERAPIST
PERSONEL PRITES PER PACIENTET