Fibromialgjia është një sëmundje ende sfiduese për t’u trajtuar dhe nuk është gjendur ende kura e posacme, por ilaçe si analgjeziket dhe antidepresivet janë trajtimet kryesore të përdorura derisa të jetë gjendur kura adeguate.

Jo cdo lloj antiderpresivi I jep zgjidhje nje pacienti, po shihet ecuria deri në përshtatjen e plotë të mjekimit me pacientin.

Për të kompensuar efektet negative mund të nevojiten kura që përmirësojnë cilësinë e çlodhjes natën. Edhe gjendja depresive apo ankthi duhet të trajtohen nën supervizimin mjekësor.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*